Kommunedelplan for småbåthavner i Arendal

Arendal Kommune og Arendal Havn har tatt initiativet til å lage en kommunedelplan for småbåter.

I henhold til plan-og bygningslovens bestemmelser (§ 27-1, nr. 1 og § 20-5, første ledd), samt § 6 i forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan-og bygningsloven, varsles igangsetting av planarbeid og bekjentgjøring av de mest sentrale spørsmålene i planarbeidet.

I den forbindelse er det utarbeidet et forslag til planprogram, i samsvar med forskriften, som klargjør formålet med planarbeidet, rammer og premisser.

Mål for planarbeidet er å få fram en overordnet politikk for hvordan vi skal tilby båtplasser i Arendal for framtiden, med mål om at en økt andel av befolkningen skal ha tilgang til båtliv langs vår kyst.

Forslag til planprogram kan du lese eller laste ned her. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill, slik at vi kan sikre nok småbåthavner også i fremtiden. Ta kontakt, dersom du har planer eller vet om steder der du mener det finnes muligheter for å planlegge og anlegge eller legge til rette for en småbåthavn.

Last ned: Forslag til planprogram (PDF, 1000 kB)
Last ned: Kommunedelplan for småbåthavner 2010-2020 (PDF, 895 kB)