Priser

I tabellen nedenunder ligger prisene for Arendal Havn sine småbåthavner.
For å leie plass registrerer du deg på Havneweb for Arendal Havn.
Har du en eksisterende bruker i Havneweb for Arendal Småbåthavner, kan du logge inn på Havneweb her for å gjøre endringer, oppdatere informasjon og si opp båtplassen.  

Har du spørsmål se FAQ, eller send oss en mail

4.4 Småbåthavner
Leie av kommunale plasser i småbåthavner Sesong/ Periode Sats per enhet Merknader
Båtplasser i anlegg med utriggere 15.04 -15.11 kr.2285 Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Båtfeste 15.04 -15.11 kr.2100
Vippeplasser 15.04 -15.11 kr.2000 Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Strøm 15.04 -15.11 kr.700 Strømforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.
Avfall 15.04 -15.11 kr.400  
Vann 15.04 -15.11 kr.100 Vannforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.

Grunnlaget for prisjusteringene for 2024 i våre småbåthavner ble vedtatt av Havnestyret den 06.12.2023. 
For detaljert informasjon, se vedtaket (PDF, 101 kB) og saksprotokollen (PDF, 106 kB).