Priser

Priser til Småbåthavner (Justert etter KPI 5,1%)

Priser til småbåthavner
Leie av kommunale plasser i småbåthavner Sesong/Periode Sats per enhet Merknader
Båtplasser i anlegg med utriggere 15.04 -15.11 Kr.2.077,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Båtfeste 15.04 -15.11 Kr.1.859,-
Vippeplasser 15.04 -15.11 Kr.1.749,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Båtplass jolle 15.04. - 15.11 Kr.1202,-
Strøm 15.04 -15.11 Kr.600,- Strømforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.
Avfall 15.04 -15.11 Kr.274,-
Vann 15.04 -15.11 Kr.88,- Vannforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.

Prisene for leie av båtplasser og tilknyttede tjenester er økt med 5,1% ihht KPI for Andre varer og tjenester.